Voor de handhaving maakt het waterschap gebruik van verschillende bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten (sancties).