Begin november 2020 start Waterschap Zuiderzeeland met het herstellen van een persleiding. Het gaat om een deel van de persleiding van het rioolgemaal aan de Sportlaan in Zeewolde; rioolgemaal 175. De herstelwerkzaamheden aan de persleiding zijn nodig. Zo kan de leiding ook in de toekomst het afvalwater uit de omgeving blijven transporteren. We plaatsen een nieuw stuk persleiding en verwijderen het oude deel. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Persleiding voor het verpompen van afvalwater

Het rioolgemaal aan de Sportlaan in Zeewolde verpompt het afvalwater uit de omliggende wijken via de persleiding naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde. De persleiding is gemaakt van PVC en is aangelegd in 1983. De huidige persleiding ligt over een lengte van ca. 300 meter in een bocht onder een kruispunt. De persleiding is verouderd en daardoor minder betrouwbaar geworden. In februari 2019 is de nu te vervangen persleiding al een keer lek geraakt. Deze lekkage is door spanningen in de wand van de persleiding ontstaan. Dit komt door dat de persleiding in de afgelopen decennia is gaan doorhangen. Wanneer PVC verouderd is, ontstaan door deze spanningen vaak lengtescheuren.

 

Deel van het fietspad Sportlaan is afgesloten

Het stuk van de persleiding dat we vervangen, ligt onder de weg op de kruising Giek en Sportlaan in Zeewolde. We willen de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken en is voor ons de persleiding beter bereikbaar.  Daarom leggen we het nieuwe deel van de persleiding buiten de kruising van Giek en Sportlaan aan. Een deel van het fietspad langs de Sportlaan zal gedurende de werkzaamheden afgesloten zijn. Hier wordt ter plaatste een omleiding voor aangegeven.

 

De werkzaamheden die we gaan uitvoeren

De nieuwe persleiding is van HDPE kunststof (Hoge Dichtheid Polyetheen) en wordt in een stalen mantelbuis onder de weg door aangelegd. Naast het aanbrengen van het nieuwe deel van de persleiding, verwijderen we zoveel mogelijk delen van de oude persleiding. Het oude deel van de persleiding die blijft liggen, vullen we met schuimbeton op. Door het gebruik van schuimbeton is de kans op toekomstige verzakkingen in de bovenliggende weg erg klein. Aannemer GMB voert de herstelwerkzaamheden aan de persleiding uit.