Tussen 15 oktober en 15 maart valt het stormseizoen. In deze periode komen over het algemeen de meeste stormen voor. De golven slaan bij een storm hard tegen de dijk. Daarom zorgen we ervoor dat alle werkzaamheden aan de dijken en sluizen zijn afgerond.

Het herzetwerk aan de Zuidermeerdijk is klaar

Een aantal dijken hebben een zogenaamde bekleding van basaltblokken. Als deze blokken teveel verschoven zijn, dan moeten ze weer herzet worden. Omroep Flevoland bracht in beeld hoe de steenzetters dit werk doen.

Jaarlijks plaatst het waterschap 9.000 ton stortsteen

Stortsteen ligt onder aan de dijk. Ze zorgen ervoor het breken van de eerste golven, voordat ze tegen de dijk slaan. Daarom plaatst het waterschap elk jaar een beetje erbij.

De Kadoelerkeersluis bij Kraggenburg is getest

Bij hoog waterpeil door storm kunnen we de Kadoelerkeersluis sluiten. Dit testen we ieder jaar, zodat we zeker weten dat alles werkt.