De hevel Kadoelen op de Zwartemeerdijk bij Kraggenburg is aangelegd en in bedrijf genomen. Met deze hevel kan Waterschap Zuiderzeeland water aanvoeren naar het landbouw- en natuurgebied bij Kraggenburg. Hevel Kadoelen vervangt hevel Leijnse. Deze laatstgenoemde hevel heeft decennialang dienst gedaan, maar was niet meer te renoveren. Het gebouwtje blijft als herinnering staan.  

Hevel Kadoelen voert water uit het Kadoelermeer de polder in 

Met een vacuüminstallatie zuigt de hevel water uit het Kadoelermeer. Deze installatie bestaat uit een vacuümpomp en een drukvat met niveaumetingen. De vacuümpomp zuigt alle lucht uit de hevelleiding en zorgt voor een onderdruk in de hevelleiding. Door het vacuüm stroomt het water door de hevelleiding heen. De vacuüminstallatie zorgt voor een blijvende onderdruk in de leiding. Twee schuiven in de debietmetingput regelen de juiste hoeveelheid water die de polder instroomt. Via twee uitstroomleidingen stroomt het ingelaten water twee aparte sloten in. Hoeveel water nodig is, bepalen de meters in de sloten. Deze meters zijn namelijk gekoppeld aan het totale geautomatiseerde beheersysteem voor waterpeilen.    

Met de nieuwe geautomatiseerde hevel is de wateraanvoer beter te sturen  

Wateraanvoer is nodig op de hoge zandgronden in de Noordoostpolder. Het oostelijke deel van de Noordoostpolder ligt hoger dan het westelijke deel. Om water in het hoge deel te krijgen, moet het waterschap water inlaten. Dat is belangrijk voor het achterliggende landbouw- en natuurgebied bij Kraggenburg. Juist nu, in de warme periode van het jaar, is er meer vraag naar water. Denk aan het beregenen van de gewassen. De twee uitstroomleidingen voorzien het gebied van water. Eén leiding komt uit in de Kadoelertocht. Deze is voor het achterliggende landbouwgebied. De andere leiding komt uit in het natuurgebied Zwarte Hoek. De wateraanvoer naar beide gebieden is apart te sturen. Zo kunnen we op basis van de watervraag zo efficiënt mogelijk het waterpeil beheren.  

Alle onderdelen van hevel Kadoelen zijn nieuw 

De nieuwe hevelleiding is een kunststof polyethyleen (PE) buis van 40 meter lang en 40 centimeter in doorsnede. Deze leiding ligt met bochten door de dijk heen en komt uit bij een put. Dit is de nieuwe debietmetingput die de hoeveelheid water regelt naar de twee nieuwe uitstroomleidingen. De nieuwe behuizing van de hevel staat op een nieuwe fundering in de Zwartemeerdijk. Deze behuizing beschermt de vacuüminstallatie en besturingsinstallatie. Bij de aansluiting gaf de leiding wat problemen. Deze was niet helemaal water- en luchtdicht. Hierdoor heeft de uitvoering van het project wat langer geduurd. Inmiddels is dit opgelost en kan de hevel goed zijn werk doen. Het terrein is geëgaliseerd en ingezaaid met nieuw gras. Tot slot is ook het fietspad op de Zwartemeerdijk weer volledig hersteld. 

De oude hevel Leijnse blijft behouden als watererfgoed 

Deze oude hevel is gebouwd halverwege de jaren ’60. Ruim zestig jaar lang heeft hevel Leijnse water ingelaten. Het waterschap heeft er daarom voor gekozen om hevel Leijnse te behouden als watererfgoed. Het oude hevelhuisje is gerenoveerd en rondom voorzien van nieuwe bestrating en een bankje.