In 2023 minder muskusratten gevangen in Flevoland

Het voorkomen van graverij door muskusratten blijft belangrijk voor de waterveiligheid

De muskusrattenbestrijders van Waterschap Zuiderzeeland vingen in 2023 1.838 muskusratten. Dat is een daling van 32% ten opzichte van 2022. Wij vangen muskus- en beverratten, omdat ze graven in dijken en oevers. Dat brengt de waterveiligheid in gevaar. Sterke dijken zijn heel belangrijk voor Flevoland, zodat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren. In heel Nederland zijn 51.043 muskusratten gevangen in 2023. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2022.

Muskus- en beverratten zijn schadelijk voor dijken en oevers, omdat ze holen en gangen graven

Ze maken nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en oevers. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. Ze zijn door de mens mee naar ons land genomen en hebben hier nauwelijks natuurlijke vijanden.
 

Muskus- en beverratten zijn daarnaast een bedreiging voor de biodiversiteit

Daarom staan ze allebei op de Europese lijst van invasieve soorten. Dit zijn soorten die andere inheemse soorten bedreigen. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.

Onze muskusrattenbestrijders zijn onze ogen en oren in het veld

Ze weten veel van de natuur. De muskusrattenbestrijders zijn dagelijks bezig met het vangen van muskus- en beverratten in Flevoland. Daar gaan ze zorgvuldig mee om! Ook helpen de bestrijders bij het herstellen van schade door mollen in dijken. En ze helpen mee om uit te zoeken waar in het gebied de invasieve exoten zijn.

In heel Nederland zijn meer muskusratten gevangen dan in 2022

Door de 21 waterschappen zijn in totaal 51.043 muskusratten gevangen. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2022. De regionale verschillen zijn groter geworden. In gebieden met veel muskusratten zijn opnieuw meer muskusratten gevangen door extra inzet. In andere gebieden zoals Flevoland, blijven de aantallen dalen. Langs de landsgrens proberen de waterschappen de instroom van muskusratten direct weg te vangen. Het doel is om het binnenland uiteindelijk vrij van muskusratten te krijgen.

Heeft u een muskusrat gezien? Meld het ons!

Muskusratten opsporen - en dus de dijken sterk houden - kunnen we niet alleen. U kunt ons helpen door het te melden wanneer u een muskusrat ziet. Dit kan via het Meldingsformulier muskusrat melden. Kijk ook op de pagina over muskusratten voor meer informatie.