Wilt u meer weten over hoe wij de IJsselmeerdijk gaan versterken? En hoe de vooroevers in het IJsselmeer eruit komen te zien? Woensdag 27 september organiseren wij een informatieavond over deze dijkversterking tussen Lelystad en de Ketelbrug.  

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in restaurant Next aan Bataviaplein 150 in Lelystad. Aanmelden is niet nodig. 

In een korte presentatie laten we graag het ontwerp voor de dijkversterking zien, dat wij verder hebben uitgewerkt. Daarna kunt u op de informatiemarkt al uw vragen over het project bij ons kwijt. 

Nieuwe veiligheidseisen 

De IJsselmeerdijk voldoet op dit moment niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Daarom zijn wij in 2019 gestart met dit dijkversterkingsproject tussen Lelystad en de Ketelbrug. Inmiddels zit het project in de planuitwerkingsfase. We verwachten in 2025 te starten met de uitvoering. Versterking IJsselmeerdijk is onderdeel van de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).