Deze week is de derde nieuwsbrief voor project Versterking IJsselmeerdijk verschenen. Hierin lanceren Waterschap Zuiderzeeland en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ook het nieuwe iReport voor de verkenningsfase van deze dijkversterking. Dit rapport geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken van het project. Ook besteedt het rapport aandacht aan de projectambities en de inmiddels vastgestelde kansrijke alternatieven.

Met de nieuwsbrief informeren we geïnteresseerden over het project

Na een voorbereidingsfase zijn we nu ruim een jaar bezig in de verkenningsfase. In de derde nieuwsbrief(externe link) besteden we naast het iReport aandacht aan het proces om te komen tot de vaststelling van de kansrijke alternatieven. Daarnaast komen de voortgang op duurzaamheid, innovaties en de participatiebijeenkomst traject ‘Meerdijk’ aan bod.

Wilt u de nieuwsbrief voortaan in uw mailbox ontvangen?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk.(externe link)

Meer weten over project Versterking IJsselmeerdijk?

Alle informatie vindt u op de projectpagina www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.