Wat staat het waterschap de komende periode te wachten? Welke dingen moeten er gebeuren van het belastinggeld? Gisteren stelde de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland unaniem de kadernota vast. Daarmee kijkt het waterschap naar de toekomst. Want vooruitkijken is nodig om goede keuzes te maken. 

We staan voor grote (maatschappelijke) opgaven

Zoals klimaatverandering en ruimtelijke vraagstukken. Ook werken we aan vastgestelde strategieën als de biodiversiteitsagenda en de energiestrategie. En ondertussen moet ons waterwerk aan veilige dijken en schoon en voldoende water natuurlijk ook gewoon doorgaan.

Het leven is duurder geworden

Dat merken we ook bij het waterschap. Zo betalen we meer voor materialen en energie. Maar ook de uitdagingen in ons waterwerk - zoals wateroverlast en droogte - worden steeds groter. In de kadernota is daarom opgenomen om de waterschapsbelasting in 2024 te laten stijgen. Wat ons betreft blijft de lastendrukstijging voor de meeste belastingbetalers onder de 10 procent. 

Waterschap Zuiderzeeland is een financieel gezond waterschap

Dat willen we graag zo houden. Een stijging van de belastingtarieven is daarom onvermijdelijk. Geen fijne boodschap. Maar wel nodig om tegenvallers op te kunnen vangen, ons waterwerk goed te doen én toekomstige generaties niet op te zadelen met achterstallige zaken.

Op basis van de kadernota maakt het waterschap een begroting

Daarover besluit de Algemene Vergadering op 23 november. Op dat moment worden ook de belastingtarieven voor 2024 definitief vastgesteld. 

Ook interessant