Landbouw en natuur

De stand van dit waterpeil in sloten, tochten en vaarten is zeer belangrijk, aangezien de twaalfde provincie bijna helemaal onder de zeespiegel ligt. Neerslag en kwelwater (toestroom van water vanuit de bodem en door de dijken) zorgen ervoor dat er altijd water Flevoland binnenkomt.