Vandaag hebben 150 tweedejaars leerlingen van het Aeres VMBO uit Lelystad kennis gemaakt met ons waterschap door middel van Het Waterleerpad. In Nederland kunnen we niet om water heen. Het is van levensbelang. We moeten er dan ook goed mee omgaan. Waterschap Zuiderzeeland vindt het belangrijk om jonge mensen kennis te laten maken met het belang van water en de rol die het waterschap daarin vervult.  

Het programma bestaat uit twee onderdelen, een gastles en een buitenles. 

Tijdens de gastles maken de leerlingen kennis met het waterschap, haar kerntaken en een uitleg van de proeven. In de buitenles vindt dé actie plaats. De leerlingen gaan onder begeleiding met een raft het water op om waterproeven uit te voeren. En het mooie is dat de waterproeven aansluiten bij de vakken biologie, aardrijkskunde, natuurkunde en scheikunde. 

De leerlingen hebben in het Havendiep in Lelystad diverse metingen gedaan. 

Onder andere de watertemperatuur, de stroomsnelheid en de waterkwaliteit gemeten.  Leerkracht Corine Balkenende “Na het coronatijdperk is dit ontzettend leuk om met de leerlingen te ondernemen. De leerlingen zelf onderzoek laten doen spreekt enorm aan en geeft ze een positieve ervaring met water”  

Leerling Ruben heeft tijdens de proefjes nog een vis gevangen. Na het bestuderen is deze weer vrij gelaten. Al met al een hele geslaagde les en het mooie weer zorgde daar natuurlijk ook voor!