De afvalwaterzuiveringsinstallatie in Tollebeek kon een poosje niet voldoen aan de wettelijke eisen voor gezuiverd rioolwater. Een lichte overschrijding van de norm voor fosfaat en stikstof was het gevolg. Dat had te maken met een combinatie van factoren, zoals twee kapotte pompen en de hevige regenval van de afgelopen tijd.

Inmiddels zijn er tijdelijke pompen

En nam het waterschap aanvullende maatregelen. Het water dat nu op de zuivering in Tollebeek schoongemaakt wordt voldoet daarmee weer aan de gestelde normen. Nieuwe pompen zijn onderweg. Dat betekent dat de kwaliteit van het water op dit moment voldoet, maar dat voor het jaargemiddelde nog wel een lichte normoverschrijding geldt. 

Er waren geen gevolgen voor de dieren en planten in het oppervlaktewater

En ook op de woningen en bedrijven in de omgeving had de lichte normoverschrijding geen effect.