Kwijtschelding

In sommige gevallen kunt u kwijtschelding aanvragen voor uw aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing. Op de website van GBLT leest u of u hiervoor in aanmerking komt.


Postadres GBLT

Postbus 1098
8001 BB Zwolle

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Meer informatie

Wilt u weten waarvoor u belasting betaalt? Lees meer over de waterschapslasten.