Aanvraag afvoer per as naar afvalwaterzuiveringsinstallatie

Indien u afvalwater heeft, maar dit niet via het riool kunt lozen, dan is er een mogelijkheid om dit afvalwater per as (vrachtwagen) aan bij ons aan te bieden.

Op basis van het ingevulde aanvraagformulier wordt vervolgens beoordeeld of wij dit afvalwater mogen en kunnen verwerken op een van onze afvalwaterzuiveringsinstallaties. Als het kan en mag, dan stellen wij vervolgens een overeenkomst op. Voor de kosten rekenen wij het V.E. tarief. Daarnaast kunnen er in de voorwaarden nog verplichtingen opgenomen worden zoals het overleggen van analyseresultaten van het afvalwater.