Actuele neerslag

Bekijk de actuele neerslag op de kaart, per peilvak. Deze kaart wordt elk uur ververst. De getallen op de kaart geven de neerslag weer van de afgelopen 3 dagen per mm.

De neerslag is verkregen aan de hand van radarbeelden, die zijn gekalibreerd met neerslaggegevens op meetpunten van het KNMI en het vrijwilligersnetwerk.

Neerslag heeft invloed op de waterstand in de watergangen, tochten en kanalen in Flevoland. De neerslagmetingen geven zicht op de hoeveelheid neerslag in de verschillende peilgebieden. Dit is van belang voor het peilbeheer in de polders.


Zie ook