Aanvragen Waterles

Waterschap Zuiderzeeland biedt sinds 2006 Waterlessen aan voor groep 7 (combinatieklassen 6/7 en 7/8 zijn ook mogelijk) van de basisscholen in Flevoland. Het doel van de Waterles is om kinderen actief kennis te laten maken met de taken van het waterschap. Het andere doel is om de kinderen bewuster met water en natuur te laten omgaan.

Een waterles duurt circa 2,5 uur. De educatiemedewerker komt in de klas uitleggen wat de taken van het waterschap zijn. Dit gebeurt aan de hand van filmpjes en proefjes die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Tijdens de les is veel aandacht voor vraag en antwoord. Zo wil Waterschap Zuiderzeeland de kinderen op een leuke manier kennis maken laten maken met water en wat erin leeft.

Een week na de Waterles wordt er een rondleiding verzorgd op één van de afvalwaterzuiveringen. De rondleiding duurt circa één uur. (Let op: In verband met werkzaamheden worden er momenteel geen rondleidingen verzorgd op de zuiveringen)


Geen kosten

Aan een Waterles zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Eric de eend, illustratie.