Bezwaar belastingaanslag

Bent u het niet eens met een belastingaanslag of een beschikking van GBLT? Dan kunt u digitaal of schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van het betreffende biljet. Op de website van GBLT leest u hoe u een bezwaar kunt indienen.


Postadres GBLT

Postbus 1098
8001 BB Zwolle

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Meer informatie

Wilt u weten waarvoor u belasting betaalt? Lees meer over de waterschapslasten.