Beschermingszones waterkeringen

Waterschap Zuiderzeeland is volgens de Waterschapswet en het Reglement van het waterschap, verantwoordelijk voor het beheer van ongeveer 208 kilometer primaire waterkeringen rondom Flevoland.

Deze dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland heeft daarom beleid over die keringen. De beleidsregels zijn tevens verwerkt in de Keur en de Legger.

Hoe werkt deze kaart?

Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag. Door aan uw muiswiel te draaien, kunt u in- en uitzoomen. Klik op ‘Grotere kaart weergeven' als u de kaart in een nieuw scherm op groot formaat wilt bekijken.


Zie ook