Watervergunning

Als gevolg van de invoering van de Waterwet zijn de vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten gebundeld in één watervergunning. Voor u als gebruiker betekent dit vooral minder administratieve handelingen.

Eén watervergunning wordt afgegeven voor alle handelingen in het watersysteem op het gebied van grondwaterbeheer, waterstaatswerken en lozingen van afvalwater, zowel intern binnen Waterschap Zuiderzeeland als extern met de provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en/of de Minister (externe samenloop). Er is sprake van externe samenloop als een project grensoverschrijdend is. We hebben dan te maken met twee verschillende bevoegde gezagen. Er wordt voor zo'n project één watervergunning afgegeven.


Omgevingsloket

Met het Omgevingsloket online (OLO) kunt u online voor één project in één keer, zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op infomil.nl/omgevingsloket.