Meldingsformulier steiger, vlonder en overhangend bouwwerk

Met het Meldingsformulier steiger, vlonder en overhangend bouwwerk kunt u een melding doen van het aanleggen, verwijderen of uitbreiden van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk.

Algemene regels kunnen een vrijstelling van de vergunningplicht inhouden of een algeheel verbod voor het verrichten van bepaalde handelingen. Deze algemene regels zijn van toepassing als de activiteit/het werk aan bepaalde criteria voldoet en worden ingezet voor activiteiten die veel voorkomen in de natte bak, relatief eenvoudig/eenduidig of standaard zijn en weinig risico's met zich meebrengen. Deze criteria vindt u in het meldingsformulier.

U moet de melding ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden doen.

De uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van de melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.