Meldingsformulier oeverconstructie

Met het Meldingsformulier oeverconstructie kunt u een melding doen van het aanleggen of verwijderen van een ‘eenvoudige' oeverconstructie.

Algemene regels kunnen een vrijstelling van de vergunningplicht inhouden of een algeheel verbod voor het verrichten van bepaalde handelingen. Deze algemene regels zijn van toepassing als de activiteit/het werk aan bepaalde criteria voldoet en worden ingezet voor activiteiten die veel voorkomen in de natte bak, relatief eenvoudig/eenduidig of standaard zijn en weinig risico's met zich meebrengen. Bekijk deze criteria in het meldingsformulier.

Indien u een oeverconstructie aanlegt of verwijdert dient u dit ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden.

Indien u een oeverconstructie vervangt of onderhoudt, hoeft u dit niet te melden.

De uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van de melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.