Legger buitendijkse regionale keringen

De legger is een uitwerking van de Keur. In de Keur van het waterschap zijn de begrippen en bepalingen
opgenomen die het mogelijk maken om waterkeringen (dijken) te beschermen tegen handelingen die schade kunnen veroorzaken. Waterschap Zuiderzeeland gebruikt de legger bij het beheer en onderhoud van de waterkeringen en bij de vijfjaarlijkse toetsing van de dijken op veiligheid. Ook wordt de legger gebruikt bij het toetsen van aanvragen voor keurontheffingen en bij het vastleggen van de onderhoudsplicht.

Waterkeringen

Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor de primaire waterkeringen. Dit zijn de dijken die rondom Flevoland liggen. Daarnaast heeft Waterschap Zuiderzeeland ook de zorgtaak voor de regionale buitendijkse keringen. Deze beschermen de buitendijkse gebieden.

Wat is een legger?

Het Waterschap Zuiderzeeland is als beheerder van waterkeringen op grond van artikel 5.1 van de Waterwet verplicht een legger op te stellen. Leggers zijn openbare registers met een publiekrechtelijke functie waarin wordt aangegeven waaraan de waterkering moet voldoen. Het gaat hierbij om richting, vorm, afmeting en constructie. Ook de juridische (Keur)begrenzingen zijn in de legger aangegeven. Bekijk hieronder de legger van de buitendijkse regionale keringen van Waterschap Zuiderzeeland. In de zijbalk kunt u de toelichting op de legger vinden.

Hoe werkt deze kaart?

Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag. Door aan uw muiswiel te draaien, kunt u in- en uitzoomen. Klik op ‘Grotere kaart weergeven' als u de kaart in een nieuw scherm op groot formaat wilt bekijken.