Aanvraag Dijk & waterfonds

Er is in Flevoland veel mogelijk op de dijken en in en rond het watersysteem. Mensen voelen zich betrokken bij water en recreëren daar graag. Je kunt water beleven. Waterschap Zuiderzeeland kent het Dijk & waterfonds (voorheen Fonds Medegebruik) om de belevingsmogelijkheden die de dijken en watergangen bieden te vergroten. Het waterschap nodigt iedereen uit om met ideeën daarvoor te komen. Mogelijk draagt het waterschap tot 50% van de kosten bij. Daarom, heb je een goed idee? Dien dan een plan in!