Bij het lozen in het oppervlaktewater komen naast de Waterwet verschillende AMVB's (algemene maatregel van bestuur) kijken. Deze besluiten hangen als het ware onder de Waterwet.