Deze week start een aannemer met het maaien van een deel van de sloten in de bebouwde kom van Lelystad. De maaiwerkzaamheden duren tot en met 22 juli 2022.

We maaien de rietkragen en wateren in de stad. Dit doen we in samenwerking met de gemeente. De meeste sloten en vijvers zijn eigendom van de gemeente. Het waterschap doet daar het onderhoud. We maaien voor een betere waterkwaliteit, voor de ecologie en om water goed door te laten stromen. Waar we maaien, overleggen we met de gemeente en de omgeving, zoals de vis- en roeivereniging. 
De gemeente maait het 'groen' -zoals het gazon- en snoeit struiken en bomen.

We werken bij het beheer en onderhoud van het watersysteem volgens de Wet Natuurbescherming

Dat houdt onder andere in dat we een zorgplicht hebben. Dit staat in de gedragscode(externe link), waarin ook beschermde plant- en diersoorten zijn vastgelegd.

We maaien alleen waar het nodig is

Het betekent dat we maaien voor de af- en aanvoer van water. Als er te veel begroeiing staat, kan het water niet vrij doorstromen. Dan is er een grotere kans op wateroverlast of juist droogte. Het waterschap maait de rietkragen minimaal één keer per jaar. Dat doen we vooral in het najaar.

Op een aantal locaties maaien we in de zomer een keer extra

Dit doen we voor waterbeleving en voor recreatie. Vaak gaat het om water in parken of langs fiets- en voetpaden. Deze locaties zijn afgestemd met verschillende verenigingen en de gemeente. Hiervoor gebruiken we het liefst een speciale maaiverzamelboot. De boot wordt aangedreven door een schoepenwiel. Daardoor blijft het water rustig en woelt het de bodem niet om. Dat is beter voor de ecologie.

We maaien de onderwaterplanten zo min mogelijk

Het gebeurt alleen op een aantal recreatieplekken. Verder laten we de waterplanten groeien waar dit kan voor de waterhuishouding. Maaien heeft namelijk een grote impact op het onderwaterleven en de kwaliteit van het water.

Wilt u weten wanneer en waar we in Lelystad maaien?

Kijk dan op de maaikalender(externe link). Op de kaart kunt u inzoomen naar de wijken. Klik de groen gearceerde lijnen aan voor meer informatie.

Ga naar de maaikalender(externe link)