Waterschap Zuiderzeeland gaat de IJsselmeerdijk versterken. Op dit moment zijn wij de plannen hiervoor aan het uitwerken. Daarbij hoort ook de aanbesteding van de uitvoering van dit project. Ter voorbereiding van de aanbesteding organiseren wij een marktverkenning. Dat doen wij via individuele gesprekken met marktpartijen. Graag stellen wij hen vragen over onder andere de inkoopstrategie, emissiearme uitvoering van het project en het gebruiken van grond uit ons eigen gebied voor de dijkversterking. Marktpartijen kunnen natuurlijk ook zelf vragen aan ons stellen tijdens deze marktverkenning.

Wij zoeken bedrijven met kennis over de uitvoering van dijkversterkingen

De doelgroep van de marktverkenning is bouw- en infrabedrijven (klein-, midden- en grootbedrijf) met kennis over en ervaring met de uitvoering van dijkversterkingen.

Wilt u meer informatie over de marktverkenning of over het project? Dan kunt u dit vinden via deze link: Meer informatie over de marktverkenning, het project en aanmelden(externe link)