Ons waterschap is klimaatneutraal in 2050. Dat gaat niet zomaar: daarvoor moeten we zo duurzaam mogelijk omgaan met energie, terwijl we onze taken kunnen blijven vervullen. Wat zijn onze doelen? En welke maatregelen nemen we? U leest het op deze pagina. 

Dit Masterplan komt voort uit het Klimaatakkoord tussen de Unie van Waterschappen en het Rijk en het Klimaatakkoord Parijs

Doelen 

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we de volgende doelen halen: 

 1. Energie besparen: 30% minder in 2020 ten opzichte van 2005
 2. Zelfvoorzienendheid (we wekken alle energie die we nodig hebben, zélf op): 35-45% zelfvoorzienend in 2030 
 3. Klimaatneutraal in 2050 (onze netto CO2-uitstoot is 0): volledig energieneutraal uiterlijk in 2050 

Maatregelen 

Om de doelen te halen, nemen we de volgende maatregelen (waarvan een aantal nu al genomen is): 

Tabel Maatregelen en projecten
MaatregelenProjecten

1. Energie besparen in het watersysteem

 • Renovatie gemaal Vissering
 • Slim malen (duurzame pompregeling)
 • Optimaliseren waterinlaten
 • Assetmanagement gemalen

2. Energie besparen in de waterketen (grotendeels al uitgevoerd)

 • Beluchting Almere
 • ‘Good housekeeping’ (procesoptimalisatie)
 • Optimalisatie sliblijn Tollebeek

3. Zelfvoorzienende zuiveringen met biogas en zonne-energie

 • 16% reeds gerealiseerd met biogas
 • 50% extra biogas met Ephyra en Torwash
 • 40% zonne-energie
  (4,1 MW op eigen terrein)

4. 40% zelfvoorzienende bemaling in 2030 met windenergie, zonne-energie en thermische energie

 • 50% zonne-energie
  (4 MW op eigen terrein)
 • 50% windenergie
  (4 MW op eigen terrein; 1 tot 3 turbines)
 • Koudelevering gemaal Vissering

5. Aan de slag met de circulaire economie

 • Ontwikkelen van een grondstoffen-strategie (Masterplan Grondstoffen)

6. Energieneutrale kantoren

 • Maatregelenpakket renovatie hoofdkantoor
 • Zonnepanelen regiokantoren

7. Mobiliteit

 • Opstellen aanpak voor de verduurzaming van de mobiliteit (woon-werk, zakelijk, wagenpark)

Als we deze maatregelen allemaal uitgevoerd hebben, halen we alle doelen ruim. Zo dragen wij ons deel bij om klimaatverandering tegen te gaan. Iets waar wij als waterschap nu al – en in de toekomst steeds meer – mee te maken hebben.

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact met ons op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?