Ons waterschap is klimaatneutraal in 2050. Dat gaat niet zomaar: daarvoor moeten we zo duurzaam mogelijk omgaan met energie, terwijl we onze taken kunnen blijven vervullen. Wat zijn onze doelen? En welke maatregelen nemen we? U leest het op deze pagina. 

Dit Masterplan komt voort uit het Klimaatakkoord tussen de Unie van Waterschappen en het Rijk en het Klimaatakkoord Parijs