De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 7 juni 2022 de heer Maurice Caniels benoemd als extern lid van de Rekenkamercommissie. Vanwege het aflopen van de tweede en laatste termijn van de heer Bert van de Putte, was deze vacature ontstaan. De Algemene Vergadering heeft tevens ingestemd met de herbenoeming van de heer Martijn Bakker als extern lid en mevrouw Janneke Ottens als intern lid namens de Algemene Vergadering.

Continu verbeteren en leren

De Rekenkamercommissie ondersteunt de Algemene Vergadering om continu te verbeteren en te leren van het gevoerde beleid en opgedane ervaringen. Op basis van de conclusies en bevindingen van onafhankelijk en deskundig onderzoek, doet de Rekenkamercommissie aanbevelingen aan de Algemene Vergadering. De Rekenkamercommissie van Zuiderzeeland bestaat uit drie externe leden - waaronder de voorzitter - en twee interne leden uit de Algemene Vergadering.