Met het Meldingsformulier oeverconstructie kunt u een melding doen van het aanleggen of verwijderen van een ‘eenvoudige' oeverconstructie.

Meldingsformulier voor laag-risico activiteit

Algemene regels kunnen een vrijstelling van de vergunningplicht inhouden of een algeheel verbod voor het verrichten van bepaalde handelingen. Deze algemene regels gelden als de activiteit/het werk aan bepaalde criteria voldoet en worden ingezet voor activiteiten die veel voorkomen in de natte bak, relatief eenvoudig/eenduidig of standaard zijn en weinig risico's met zich meebrengen. Bekijk deze criteria in het meldingsformulier.