De geschiedenis van de drooglegging van de Flevolandse polders mag niet verloren gaan. Dat hebben Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, de gemeenten en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed samen afgesproken. En dus wordt het watererfgoed in het ’nieuwe land’ zo goed mogelijk bewaard, door onder anderen mensen van het waterschap.