Schone sloten zorgen voor een goede afvoer van het water (in Flevoland). Zeker in het najaar zijn schone sloten belangrijk, omdat het dan meer regent en harder waait. Wij vragen alle eigenaren van sloten om hun sloot vóór maandag 16 november 2020 vrij te maken, zodat het water kan doorstromen.. Op deze dag controleren medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland of de sloten goed onderhouden zijn. Samen zorgen we zo voor goed waterbeheer.

Op de schouwkaart kunt u zien welke sloten we controleren

In Flevoland controleren we ongeveer 6.000 sloten. Twijfelt u of u verplicht bent om uw sloot te onderhouden? Bekijk dan de schouwkaart

Uw sloot moet aan een aantal punten voldoen

  • De slootkant en de slootbodem zijn gemaaid en het maaisel is verwijderd;
  • De sloot is vrij van stenen, afval en andere voorwerpen. 

Gemaakte afspraken met bijvoorbeeld buren of de gemeente veranderen niets aan de onderhoudsplicht. Ook weersomstandigheden zijn geen reden voor uitstel van de schouwdatum.

De controles voeren we met behulp van een digitaal systeem uit

De medewerker kijkt op locatie en voert digitaal de gegevens van de sloot in. Op die manier werken we efficiënt. 

 

Als de sloot niet onderhouden is, starten we een handhavingsprocedure

De eigenaar van deze sloot ontvangt een brief. Hierin staan de verwachtingen, om welke sloot het gaat en voor welke uiterste datum de sloot alsnog dient te voldoen aan de eisen van onderhoud. Natuurlijk gaan we ervan uit dat dit niet nodig is. 

Meer informatie?

Stel deze gerust aan de heer Rob Warmolts (voor de Noordoostpolder) of de heer Allard van Boven (voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland). Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 0320 274 911. Een mail sturen kan ook: schouw@zuiderzeeland.nl. 

Meer informatie over de najaarschouw en een gedetailleerde schouwkaart zijn te vinden op de website.