Op maandag 15 november 2021 is de najaarsschouw in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Tijdens deze schouw controleert het waterschap of de sloten goed onderhouden zijn. Dat is nodig voor een goede waterafvoer, zeker in het najaar wanneer het meer regent en harder waait. Wij vragen alle eigenaren van sloten om hun sloot vóór 15 november schoon te maken.

Wanneer is een sloot schoon?

Eigenaren en gebruikers van percelen die grenzen aan sloten hebben een onderhoudsplicht. In de praktijk zorgen zij ervoor dat:

  • Bodems en taluds zijn gemaaid én het maaisel is verwijderd;
  • Sloten, inclusief dammen en duikers, vrij zijn van stenen, afval en andere voorwerpen.

Gemaakte afspraken met bijvoorbeeld buren of een gemeente veranderen niets aan de onderhoudsplicht. Ook weersomstandigheden zijn geen reden voor uitstel van de schouwdatum. Bij de onderhoudswerkzaamheden wordt rekening gehouden met de Wet Natuurbescherming. Kan een deel van de sloot niet onderhouden worden door deze regelgeving? Meld dit bij ons.

Tijdens de schouw worden de volgende sloten gecontroleerd:

  • Sloten waar twee of meer eigenaren op afwateren;
  • Sloten voor de afvoer van kwelwater;
  • Wegsloten die de functie van kavelsloot hebben en waarop drainage uitkomt.

Als de sloot niet onderhouden is, wordt een handhavingsprocedure gestart

De eigenaar van deze sloot ontvangt dan een brief. Hierin staan de verwachtingen, om welke sloot het gaat en voor welke uiterste datum de sloot alsnog dient te voldoen aan de eisen van onderhoud. Als niet of niet volledig aan de onderhoudsplicht wordt voldaan, start het waterschap een handhavingsprocedure op. Het doel hiervan is het herstellen van de overtreding. Natuurlijk gaan we ervan uit dat dit niet nodig is. 

Meer informatie over de najaarsschouw?

Lees verder op onze website. Hier staat ook een gedetailleerde schouwkaart.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rob Warmolts (voor de Noordoostpolder) of Allard van Boven (voor Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland). Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer (0320) 274 911

Allard