Waterschap Zuiderzeeland is de eerste organisatie die met de Nederlandse Waterschapsbank afspraken heeft gemaakt over een aan duurzaamheid gekoppelde lening. Waterschap Zuiderzeeland ontvangt - op een lening van 21 miljoen euro - korting op de jaarlijkse rente als het waterschap mijlpalen op het gebied van duurzaamheid behaalt. Het waterschap gebruikt de lening om drie andere leningen (met hogere rentes) te vervangen en zo de lasten te verlagen.

Positieve stimulans om te werken aan duurzaamheid

Bij leningen als dit spreken bank en klant van te voren een aantal prestaties op het gebied van duurzaamheid met elkaar af. Als de klant die behaalt dan krijgt die korting op de rente. Het gaat om afspraken op het gebied van het verkleinen van de klimaatvoetafdruk van het waterschap (zoals de rennovatie van gemaal Vissering op Urk), vergroten van biodiversiteit (door een deel van onze dijken en watergangen anders te maaien) en het vergroten van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzaamheid is prioriteit voor het waterschap

Waterschap Zuiderzeeland wil grote stappen maken in het reduceren van zijn CO2-uitstoot en in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast wil het waterschap in 2030 zestig procent van de oevers, watergangen en dijken ecologisch beheren en onderhouden. Heemraad Tom Vereijken: “Ons waterschap wil duurzaam en toekomstbestendig zijn; we willen dat dat onderdeel is van ons dagelijks werk. Deze goede samenwerking met de Nederlandse Waterschapsbank is daar een mooi voorbeeld van. Het helpt ons om beter en sneller te kunnen werken aan het verkleinen van onze klimaatvoetafdruk, vergroten van biodiversiteit en het zijn van een aantrekkelijke en inclusieve werkgever.”

Zuiderzeeland is de eerste

Als de ervaringen positief zijn dan hoopt de Nederlandse Waterschapsbank – die ook veel werkt met woningcorporaties en gemeenten – dit type financieringen ook aan andere klanten te kunnen aanbieden.