In 2017 zijn Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder gestart met het Gebiedsproces Zuidwest-Emmeloord.

De aanleiding voor het gebiedsproces was de wateroverlast in het gebied bij extreme neerslag, alsook de vernatting die samenhangt met bodemdaling. Om de vernatting aan te pakken heeft het waterschap in juli 2018 besloten om een aantal maatregelen te nemen om deze problemen het hoofd te kunnen bieden. 

In de nieuwsbrief die u kunt downloaden leest u meer over de stand van zaken van de uitvoering van deze maatregelen.