Deze week is de eerste nieuwsbrief voor project Versterking IJsselmeerdijk verschenen. Daarmee informeren wij belanghebbenden en belangstellenden over de voortgang van het project. Na een voorbereidingsfase zijn we nu een half jaar bezig in de verkenningsfase. Wij werken in deze fase voor onder andere het ontwerpproces en de coördinatie van alle onderzoeken samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. 

Lees de nieuwsbrief of ga naar onze projectpagina

Bekijk hier onze eerste nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk

Versterking IJsselmeerdijk ligt goed op schema (geld, tijd, kwaliteit) en de omgeving participeert actief. Het proces in deze verkenningsfase loopt van (mogelijke) bouwstenen voor deze versterking naar alternatieven, kansrijke alternatieven en uiteindelijk een Voorkeursbeslissing. In projectkaders leggen we vast waar het ontwerp aan moet voldoen: een veilig en betaalbaar ontwerp, met aandacht voor biodiversiteit, klimaat en recreatie. Verder zijn of worden veel conditionerende onderzoeken (bodemopbouw, natuur, milieu, kabels etc.) uitgevoerd. De meest actuele informatie vindt u op de projectpagina www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk 

Wij verwachten 3 à 4 nieuwsbrieven per jaar te versturen.