Waterschap Zuiderzeeland start op 14 juni 2021 met het vervangen van twee wegduikers in de Karekietweg bij Zeewolde. De wegduikers zijn een belangrijk onderdeel van het watersysteem in het gebied rondom de Karekietweg en zorgen voor het afvoeren van het hemelwater en het grondwater naar de Hoge Vaart.

Een wegduiker vormt de verbinding tussen watergangen aan weerszijden van een weg

We noemen dit een civieltechnisch kunstwerk. De duiker kan een ronde(buis) of rechthoekige(koker) vorm hebben en zorgt ervoor dat in het achterliggende gebied het watersysteem goed werkt. Aannemer Knipscheer voert de werkzaamheden uit voor het vervangen van de wegduikers. Dit duurt ongeveer drie weken.

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd

De wegduikers liggen in de Karekietweg. De oude duikers worden uitgegraven en vervangen door nieuwe duikers.  Hierna brengt de aannemer een tijdelijke verharding aan. Dit wordt aangebracht om de grond de tijd te geven om in te klinken. In 2022 brengt de gemeente Zeewolde het nieuwe asfalt aan.

Voorbeeld van een wegduiker
Wegduiker die onder de Karekietweg doorloopt

De Karekietweg en het naast gelegen fietspad worden voor een deel afgesloten en het verkeer wordt omgeleid

In verband met het verwijderen van de asfaltlaag, wordt een deel van de Karekietweg tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de Karekietweg tussen de Sternweg en de Gooiseweg (N305) afgesloten.

  • Het verkeer vanaf de Harderbosweg (N306) wordt omgeleid via de Ganzenweg (N302) en de Gooiseweg (N305);
  • Verkeer vanuit Lelystad wordt omgeleid via de Gooiseweg (N305), Ganzenweg (N302) en Harderbosweg (N306);
  • Langzaam verkeer en fietsers worden omgeleid via de Sternweg.

Om sluipverkeer over de Nonnetjesweg, de Kokkelweg en de Mosselweg te voorkomen, wordt op deze wegen een tijdelijke ‘geslotenverklaring’ (verboden in te rijden) ingesteld met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Omleidingen tijdens het afsluiten van een deel van de Karekietweg
Omleidingen tijdens het afsluiten van een deel van de Karekietweg