Wist je dat je in Flevoland op een unieke plek woont? We wonen namelijk op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Hierdoor ligt het land lager dan meren rond Flevoland. Ondanks de warmte, veel verdamping en weinig regen sinds begin van deze zomer, pompen we in Flevoland meer water uit dat dat we inlaten. Hoe zit dat precies?

Er stroomt van nature water via de grond ons gebied in

Dit water stroomt via de bodem onder de dijken door. Dit noemen we kwelwater. Op het kaartje kan je zien waar het kwelwater vandaan komt. Het kwelwater gaat vervolgens naar de bovenste laag van de bodem en komt in de sloot terecht. 

Naast de natuurlijke stroom van kwelwater laat het waterschap ook water in 

Dit doen we met hevels en inlaten. Door water in te laten, houden we de waterkwaliteit goed en zijn ook de hoger gelegen delen van Flevoland van water voorzien. Het meeste water dat we het gebied inlaten, komt uit het IJsselmeer. Natuurlijk kijken we hoeveel water er precies nodig is. Het waterschap gaat zuinig om met zoetwater uit het IJsselmeer. 
 

Ondanks de droogte pompen we in Flevoland meer water uit dan erin komt

Op dit moment laten we dagelijks ongeveer 0,5 miljoen m3 water via inlaten en hevels in. Met de zes gemalen pompen we dagelijks ongeveer 2 miljoen m3 water uit. Dit water gaat weer het IJsselmeer en de randmeren in. 
 

In Flevoland is een beregeningsverbod nu niet nodig

Vanwege de droogte hebben we nog nooit een beregeningsverbod in Flevoland uitgegeven. Ook in 2018, het op één na droogste jaar ooit gemeten, niet. Het invoeren van een beregeningsverbod hangt af van een aantal factoren: gaat het nog regenen, hoeveel water wordt er gebruikt en hoeveel water is er nog beschikbaar in het IJsselmeer. Tot nu toe is het waterpeil in het IJsselmeer nog niet onder de vastgestelde grens gekomen. De verwachting is dat er ook de komende twee weken nog voldoende water in het IJsselmeer is.
 

Bestaande maatregelen houden we in stand

Het waterpeil in de vaarten en tochten houden we 10 centimeter hoger dan normaal. Dit is goed voor de waterkwaliteit, omdat de temperatuur van het water zo minder snel stijgt. De kans op blauwalg is daardoor kleiner. Daarnaast is er voldoende water beschikbaar voor alle watergebruikers. 
 

Wekelijks overlegt Zuiderzeeland met andere organisaties over maatregelen

Dit overleg is met Rijkswaterstaat en andere waterschappen en provincies rondom het IJsselmeergebied. De verwachting is dat het waterpeil in het IJsselmeer over ongeveer twee weken zakt naar 30 centimeter onder NAP. Verder zien we dat de watervraag afneemt, omdat het groeiseizoen van alle gewassen op het land bijna afloopt. Op dinsdag 9 augustus jl. is besloten dat er nog geen extra maatregelen nodig zijn. In tegenstelling tot veel andere waterschappen in Nederland is Waterschap Zuiderzeeland niet opgeschaald met een calamiteitenorganisatie. Flevoland is een uniek gebied waarbij het waterpeil goed te regelen is door de grote toevoer van kwelwater.