Komende week starten Waterschap Zuiderzeeland en Gemeente Urk met het onderhoud aan de dijk rond Urk en de strekdam Staversekade. Hier komt een laag stortsteen bij. Dit zijn grote keien in het water die golven kunnen breken. Op basis van een aantal vragen om op verschillende plekken waterrecreatie bij Urk mogelijk te maken, zijn de werkzaamheden aangepast.

Op een paar plekken langs de dijk plaatsen we geen stortsteen

Het gaat om het kleine strandje aan de noordzijde van de strekdam van het officiële strand. Ook langs de 300 meter lange zandstrook richting het watervalletje laten we een paar plekken open. Hierdoor is het op die plekken makkelijker om in het water te komen.

De waterveiligheid van het achterliggende land staat voorop

Daarom is het belangrijk om het land bij stormen goed te beschermen. Stortstenen liggen in het water, vlak voor de dijk. Deze stenen wegen tussen de 60 en 300 kilo per stuk en kunnen krachtige golven breken. Een belangrijk onderdeel van de dijk. Het water bij het kleine strandje en de zandstrook is niet diep. Hierdoor zijn de golven op die plekken minder krachtig. Daarom wil het waterschap dit onder een aantal voorwaarden mogelijk maken.

Als blijkt dat stortstenen op de open plekken nodig zijn, gaan deze plekken alsnog dicht

Hiervoor liggen bij iedere opening een hoeveelheid stortsteen dat het waterschap meteen kan plaatsen. De dijkopzichters zien hier het hele jaar op toe en zijn extra alert als er een stevige wind waait.

De aannemer voert de werkzaamheden vanaf het water uit

Dit doet hij met materieel dat geschikt is voor ondiep water. Vooraf is de diepte van het water inzichtelijk gemaakt. Zo komt de aannemer niet voor verrassingen te staan. Hoe lang de werkzaamheden duren, hangt van de weersomstandigheden af.

Meer informatie over dijkonderhoud: www.zuiderzeeland.nl/dijken

Fotobijschrift: Op de afbeelding is op de oranje stippellijn de zandstrook aangegeven. In de aan te brengen stortsteen komen er 5 á 6 openingen. Met de groene lijn is het niet officiële strandje aangegeven. Ook hier komt een opening.