Voor het project Versterking IJsselmeerdijk is Waterschap Zuiderzeeland deze week gestart met de verschillende vooronderzoeken op en bij de dijk. Sommige onderzoeken zijn bureaustudies, maar er zijn natuurlijk ook onderzoeken die buiten in het veld plaats moeten vinden. Dit kan betekenen dat omwonenden of dijkbezoekers de komende maanden activiteiten op de dijk gaan zien. Het waterschap streeft daarbij naar zo min mogelijk overlast voor de omgeving. 

Bijvoorbeeld naar de aanwezige flora en fauna en het grond- en bodemonderzoek 

Voor het bodemkundige onderzoek komen er ook tijdelijke (rijdende) afzettingen op de IJsselmeerdijk nabij Parkhaven en op de weg naar onder andere de Maxima-centrale. Het gaat hierbij om beperkte afzettingen van hooguit één rijbaan over een korte periode (enkele uren). Er worden dus geen wegen volledig afgesloten.

Hieronder staat de planning van het veldwerk in de komende maanden

  • Geotechnisch grondonderzoek van 15 maart t/m medio mei
  • Grondradar onderzoek van 15 maart t/m eind maart 
  • Ecologisch veldonderzoek april t/m juni