De Omgevingswet komt eraan. Met deze nieuwe wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking. Voor de waterschappen betekent het onder andere dat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap binnen zijn beheergebied stelt, worden opgenomen in een Waterschapsverordening. De Waterschapsverordening is de opvolger van de huidige Keur.

De Waterschapsverordening moet straks ook digitaal beschikbaar zijn

Hiervoor heeft de overheid het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Via het Omgevingsloket kan de initiatiefnemer met een klik op een gebiedskaart snel zien wat wel en niet is toegestaan in de directe leefomgeving.

Waterschap Zuiderzeeland organiseert een informatiebijeenkomst

Het waterschap wil inwoners en ondernemers in het beheergebied graag betrekken bij de voorbereiding van de Waterschapsverordening. Dat helpt ons namelijk bij het verbeteren van de kwaliteit van de regels en het vergroten van draagvlak voor deze regels. Tijdens een online bijeenkomst op donderdag 8 april kunnen inwoners en ondernemers zich laten informeren over de (overgang van de Keur naar de) Waterschapsverordening en vragen stellen. De bijeenkomst start om 18.30 uur (inloop tot 18.40 uur) en duurt tot 20.00 uur.

Programma: informatie over diverse thema’s

Tijdens een algemene introductie over de Omgevingswet en de verandering van de Keur naar de Waterschapsverordening, wordt informatie gegeven over verschillen, overeenkomsten en nog te zetten stappen. In kleinere groepen kunnen deelnemers vervolgens uiteengaan om zich te laten bijpraten over specifieke thema’s binnen de nieuwe verordening: Lozingen, Grondwater, Waterstaatwerken en Algemeen. Inhoudelijk deskundigen van het waterschap zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een formulier

Na het invullen/insturen van het aanmeldformulier ontvangen geïnteresseerden de benodigde inloggegevens (via Zoom, een account is niet nodig) voor de online bijeenkomst per mail. (Uw emailadres gebruiken wij alleen om de Zoom link naar u te mailen).

Aanmeldformulier bijeenkomst 8 april

Het waterschaps organiseert ook bijeenkomsten voor medeoverheden en groot ingelanden

In de zomer van dit jaar stelt het bestuur van het waterschap de Waterschapsverordening vervolgens vast. De verordening ligt dan ook zes weken ter inzage.