In Almere Duin wordt een woonwijk aangelegd over de dijk heen. Om dichter dan normaal op de waterkering (dijk) te kunnen bouwen en deze in te richten als duinlandschap moet de waterkering worden aangepast. Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland stelde daarom het ontwerp-projectplan Dijkreconstructie Almere Duin Zuid vast.

Flevolanders moeten veilig achter de dijk kunnen wonen

Nu en in de toekomst. De IJmeerdijk wordt over een lengte van drie kilometer gereconstrueerd. In het ontwerp-projectplan staat hoe de dijkreconstructie in Almere Duin Zuid volgens de Waterwet moet worden uitgevoerd. Dit zuidelijk deel is het tweede deel van de dijkreconstructie. In 2014/2015 werd het midden van de dijk gereconstrueerd. Over een aantal jaar volgt het noordelijk deel. De aanpassingen worden uitgevoerd door de gemeente Almere in nauwe samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland.

Een m.e.r.-beoordeling is niet nodig voor het ontwerp-projectplan Dijkreconstructie Almere Duin Zuid

Dat besloten Gedeputeerde Staten van Flevoland. Volgens de Wet milieubeheer moet GS besluiten of het nodig is om een m.e.r.-beoordeling te maken voor het ontwerp-projectplan. Om zo te toetsen of het milieu hinder kan hebben van de dijkreconstructie. GS beoordeelde dat voldoende is aangetoond dat een m.e.r.-beoordeling niet nodig is.

Het ontwerp-projectplan en de m.e.r.-beoordeling liggen tot en met 21 december 2021 ter inzage

U kunt het ontwerp-projectplan inzien via www.overheid.nl(externe link) en www.zuiderzeeland.nl. De m.e.r.-beoordeling vindt u op www.flevoland.nl(externe link).

Op 23 november organiseert de gemeente Almere een inloopbijeenkomst

Deze bijeenkomst voor bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden gaat over actuele ontwikkelingen in Almere Duin. Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland en de provincie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over het ontwerp-projectplan en de m.e.r.-beoordeling.

  • Datum: dinsdag 23 november 2021 tussen 18.30 en 21.00 uur
  • Locatie: Duinhal, Zeeduinweg 236 in Almere

Belanghebbenden kunnen schriftelijk zienswijze indienen

Dat kan tot het einde van de terinzagetermijn, bij Waterschap Zuiderzeeland, via Postbus 229, 8200 AE in Lelystad of via a.smits@zuiderzeeland.nl.

Wilt u meer informatie?

Belt u dan met beleidsadviseur van Waterschap Zuiderzeeland Annet Smits, via telefoonnummer (0320) 274 911.