Waterschap Zuiderzeeland heeft subsidie ontvangen van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor het innovatieproject ‘verhogen erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding’. Hiermee start het waterschap een onderzoek naar vernieuwende technieken om erosie bij overgangen van de onderlagen van dijken tegen te gaan. Erosiebestendigheid is hoe goed een dijk bestand is tegen slijtage door water, waarbij dijkmateriaal wordt verplaatst of zelfs verdwijnt. In 2024 is het onderzoeksproject afgerond en moet de innovatie klaar zijn om in te zetten tijdens het versterken van dijken van Zuiderzeeland en andere waterschappen. Het waterschap roept alle marktpartijen op om oplossingen aan te dragen die de erosiebestendigheid kunnen verhogen.

Indienen van innovatieve technieken en kansrijke ideeën

Het waterschap zoekt partners uit de markt die vernieuwend zijn en een oplossing hebben die dijken beter bestand maken tegen erosie. Zij kunnen hun innovatieve technieken en ideeën indienen tot 24 september 2022. De meest kansrijke oplossingen worden opgenomen in het onderzoeksprogramma.

Marktpartijen kunnen zich aanmelden via Negometrix(externe link)

Vragen over het project zijn welkom via onderzoekdijkerosie@zuiderzeeland.nl. Partijen die niet met Negometrix werken kunnen hun innovatie ook indienen via dit emailadres.

We zijn op zoek naar vernieuwende ideeën op het gebied van erosiebestendigheid van dijkbekleding

Timon Bruggema, projectmanager waterschap Zuiderzeeland: “Innovatief en ambitieus. We willen partners die even gedreven zijn als wij om een verandering teweeg te brengen in hoe we dijkbekledingen erosiebestendig maken. Erosiebestendigheid is in hoeverre een dijk bestand is tegen slijtage door golven die over de dijk slaan. De aanleiding voor dit onderzoeksproject is de versterking van de IJsselmeerdijk. Hierbij is erosie door overslaand water één van de factoren die het nodig maakt de dijk op te hogen. Het waterschap zoekt nu naar innovatieve technieken zodat meer golfoverslag mogelijk is zonder dat overgangen tussen verschillende dijkbekledingen bezwijken.”

Voor het maken van een keuze gebruiken we een afweegkader

“Het idee moet effectief zijn en goed scoren op onder andere haalbaarheid en duurzaamheid, of het te beheersen is en past in de omgeving. Via lab- en veldproeven werken we toe naar een ontwerp om het idee te kunnen toepassen in komende dijkversterkingen.”

De gekozen innovatie kan ook landelijk ingezet worden

“Erosie van de dijk bij overgangen van bijvoorbeeld gras naar steenbekleding komt in het hele land voor. Daarom werken we nauw samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link). Op die manier kunnen alle waterschappen straks voordeel halen uit succesvol geteste innovaties. We kijken uit naar waardevolle technieken en marktpartijen die met veel energie met het waterschap willen samenwerken.”  

Planning

 1. Nog te doen: Fase 0, januari 2022 t/m september 2022

  Uitvoeren van een bureaustudie, uitnodigen van de markt, selecteren van kansrijke ideeën en het opstellen van een strategie voor het onderzoek;

 2. Nog te doen: Fase 1, oktober 2022 t/m maart 2023

  Vastleggen van de samenwerking met gekozen marktpartijen (uitvoeren laboratorium- en gootproeven);

 3. Nog te doen: Fase 2, april 2023 t/m oktober 2023

  Uitvoeren van veldproeven

 4. Nog te doen: Fase 3, november 2023 t/m februari 2024

  Opstellen ontwerprichting en kennis delen

Heeft u gevonden wat u zocht?