Organisatie

Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Ons werkgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Hier vind je onze zuiveringen, gemalen en dijken. Daarmee werken we aan schoon en voldoende water en zorgen we dat mensen in veiligheid kunnen leven.

veld