Wat doet Waterschap Zuiderzeeland?

Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (in de gemeente De Fryske Marren provincie Friesland) horen bij het beheersgebied.

Contact

Waterschap Zuiderzeeland
Postbus 229
8200 AE Lelystad
Tel: (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

Bestuur

Het waterschap heeft een democratisch gekozen bestuur: de Algemene Vergadering (AV). Elke vier jaar mag iedere inwoner van 18 jaar en ouder zijn of haar stem uitbrengen.

Beleid en regelgeving

Waterschap Zuiderzeeland ontwikkelt op diverse gebieden beleid. Dit beleid vloeit vaak voort uit nationale wetgeving, maar het waterschap stelt ook zelf regelgeving vast, geeft vergunningen af en ziet toe op de naleving van regels. Bekijk onze wettelijke en beleidskaders.

Verantwoording financieel beheer

Jaarlijks stelt het algemeen bestuur (Algemene Vergadering (AV)) een begroting vast met bijbehorende waterschapslasten voor de inwoners van het beheergebied. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer.

Uitgelicht

Leren over water

badkuip-jongeren

Hoeveel gemalen zijn er in Flevoland? Hoe wordt het afvalwater gezuiverd? Informatie nodig voor een werkstuk of spreekbeurt? Waterles volgen?

Praat en denk mee

tuinders in kas met bloemen

Wil je actief mee praten over  watervraagstukken? Lees hier meer over: