Sociaal Economische Verkenning

De SEV geeft periodiek een beeld van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de strategie en het beleid van Waterschap Zuiderzeeland. In de Voorjaarsnota staan de relevante actuele sociaaleconomische cijfers.

De nieuwe verkenning is geschreven op basis van historie, brononderzoek en brainstormsessies met experts. De verkenning bestaat uit de thema’s:

  • Economie
  • Bevolking en arbeidsmarkt
  • Gebied

Bekijk de Sociaal Economische Verkenning (pdf, 1.2 MB).

Actuele sociaaleconomische cijfers vind je in de huidige Voorjaarsnota (1 juni 2017 vastgesteld door de AV).

Bekijk hieronder een korte animatiefilm die de inhoud van de Sociaal Economische Verkenning samenvat