Regelingenzoeker

Regelgeving vastgesteld door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland is vastgelegd in  verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het waterschap zich moeten houden. U kunt door middel van de zoekfunctie alle verordeningen die door Zuiderzeeland zijn vastgesteld opzoeken en inzien.


Wettelijk en beleidskader

Bekijk een overzicht van het volledige wettelijke en beleidskader van Zuiderzeeland. In dit overzicht zijn bijvoorbeeld ook regelingen opgenomen die landelijk zijn vastgesteld.