Samenwerking met Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Op vrijdag 4 maart 2016 heeft Waterschap Zuiderzeeland de dienstverleningsovereenkomst met Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) ondertekend. De samenwerking met AGV richt zich op het toezicht houden op en adviseren van bedrijven met een groter risico; bijvoorbeeld een opslag van een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen of explosiegevaar. Landelijk zijn er zes waterschappen aangewezen, waaronder AGV, die gespecialiseerd zijn in de toezichtstaken voor deze risicovolle bedrijven.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voert de specifieke toezichts- en adviestaken namens Waterschap Zuiderzeeland uit. Dit doen zij ook voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Rijnland. AGV heeft de benodigde kennis in huis en houdt deze op orde door de uitvoering van de werkzaamheden bij het totaal aantal bedrijven van de vijf betreffende waterschappen. Deze specifieke samenwerking betekent dat we op het gebied van vergunning verlening, toezicht en handhaving onze taken op een efficiënte manier gezamenlijk invullen.

Logo hoogheemraadschap gooi en vechtlogo Waterschap Zuiderzeeland