Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV), het algemeen bestuur, is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zij neemt alle grote beslissingen. De AV vergadert één keer per maand onder voorzitterschap van de dijkgraaf. De vergaderingen zijn openbaar.

De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse politieke partijen en belangengroeperingen. Daarnaast zijn ook geborgde zetels vertegenwoordigd. Eens in de vier jaar wordt er een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

Voor het rechtstreeks benaderen van de leden van de Algemene Vergadering of een specifieke fractie is een aparte pagina gemaakt, contactgegevens AV leden en fracties

Spreekrecht

Tijdens de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen burgers, door middel van het zogenaamde spreekrecht, het woord voeren. Voor de spreektijd is maximaal vijf minuten per onderwerp beschikbaar.

Algemene Vergadering

J.J. (Janneke) Ottens

J.J. Ottens

R. (René) van de Geijn

R. van de Geijn

J.P.T. (Jo) Caris

J.P.T. Caris

Almere
(06) 21 82 55 80
j.caris@zuiderzeeland.nl

J.W. (Judo) Bakker

J.W. Bakker

Emmeloord
(0527) 698 632
judo.bakker@zuiderzeeland.nl

T. (Theo) Hogendoorn

T. Hogendoorn

Dronten
(06) 45 78 27 49
t.hogendoorn@zuiderzeeland.nl

M.C. (Marie-Carien) Slootman-Claassen

M.C. Slootman-Claassen

Espel
(06) 30 47 85 80
m.c.slootman@zuiderzeeland.nl

A.J.M. (Lida) Schelwald-van der Kley

A.J.M. Schelwald-van der Kley
Lelystad
(0320) 21 89 00
l.schelwald@zuiderzeeland.nl

R.T. (Roelof) Oost

R.T. Oost

Urk
(06) 22 97 07 35
r.oost@zuiderzeeland.nl

H. (Herman) Zwaaf

H. Zwaaf

Lelystad
(06) 441 665 59
h.zwaaf@zuiderzeeland.nl

E. (Ed) Rehorst

E. Rehorst

Almere
(06) 20 98 78 36
e.rehorst@zuiderzeeland.nl

T.L.F.M. (Tom) Vereijken

T.L.F.M. Vereijken

Rutten
(06) 53 82 71 10
t.vereijken@zuiderzeeland.nl

A. (Anne) Kolmer

A. Kolmer

Almere
(06) 53 76 44 60
a.kolmer@zuiderzeeland.nl

S. (Siebe) de Graaf

S. de Graaf

Dronten
(0321) 38 10 61
s.degraaf@zuiderzeeland.nl

J. (Jacob) de Borst

J. de Borst

Urk
(06) 54 90 50 42
j.deborst@zuiderzeeland.nl

F. (Freek) Appel

F. Appel

Lelystad
(06) 55 87 27 30
f.appel@zuiderzeeland.nl

W. (Willem) Herrebrugh

W. Herrebrugh

Lelystad
(06) 22 57 15 63
w.herrebrugh@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetels

C.A.A.A. (Camiel) Maenhout

C.A.A.A. Maenhout

Lelystad
06 15 03 71 47
c.maenhout@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Bedrijven
Gebouwde onroerende zaken in gebruik als bedrijfsruimte.

E.C. (Ellen) Marcusse

E. Marcusse

Almere
(06) 16 72 12 32
e.marcusse@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Bedrijven
Gebouwde onroerende zaken in gebruik als bedrijfsruimte.

N.M.M. (Nico) van Staveren

N.N.M. van Staveren

Emmeloord
(06) 53 16 80 33
n.vanstaveren@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Bedrijven
Gebouwde onroerende zaken in gebruik als bedrijfsruimte.

A.H.R. (Ton) Leijten

A.H.R. Leijten

Emmeloord
(06) 51 35 59 38
t.leijten@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Agrariërs
Ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen.

A. (Andre) Adamse

A. Adamse

Biddinghuizen
(06) 53 31 58 24
a.adamse@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Agrariërs
Ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen.

M.J. (Marinus) Riepma

M.J. Riepma

Dronten
(0321) 32 49 99
m.riepma@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Agrariërs
Ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen.

R. (Riet) Rijs

R. Rijs

Almere
(06) 11 91 55 06
r.rijs@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Natuurterreinen

Fractieondersteuners

P. (Paul) Stortelder

Foto van Paul

Fractieonsteuner Water, Wonen en Natuur

(06) 543 553 70

p.stortelder@zuiderzeeland.nl

J. (Joep) Mooren

Foto van Joep

Fractieondersteuner Algemene Waterschapspartij

j.mooren@zuiderzeeland.nl

Arjen Bouwmeester

Foto van Arjen

Fractieonderteuner van C3 fracties

06 510 103 564

a.bouwmeester@zuiderzeeland.nl