Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV), het algemeen bestuur, is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zij neemt alle grote beslissingen. De AV vergadert één keer per maand onder voorzitterschap van de dijkgraaf. De vergaderingen zijn openbaar.

De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse politieke partijen en belangengroeperingen. Daarnaast zijn ook geborgde zetels vertegenwoordigd. Eens in de vier jaar wordt er een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

Voor het rechtstreeks benaderen van de leden van de Algemene Vergadering of een specifieke fractie is een aparte pagina gemaakt, contactgegevens AV leden en fracties

Spreekrecht

Tijdens de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen burgers, door middel van het zogenaamde spreekrecht, het woord voeren. Voor de spreektijd is maximaal vijf minuten per onderwerp beschikbaar.

Algemene Vergadering

Geborgde zetels

Bert Gijsberts

Bert Gijsberts

Almere
06 310 954 94
b.gijsberts@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Bedrijven
Gebouwde onroerende zaken in gebruik als bedrijfsruimte.

Ellen Marcusse

Ellen Marcusse

Almere
06 1672 1232
e.marcusse@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Bedrijven
Gebouwde onroerende zaken in gebruik als bedrijfsruimte.

Ineke Mastenbroek

Waterschap Zuiderzeeland portretten 2019 def MCS08846

Swifterbant
06 8355 0380
i.mastenbroek@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Bedrijven
Gebouwde onroerende zaken in gebruik als bedrijfsruimte.

Piet Boer

Piet Boer

Biddinghuizen
06 2224 3276
p.boer@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Agrariërs
Ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen.

Andre Adamse

Andre Adamse

Biddinghuizen
06 5331 5824
a.adamse@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Agrariërs
Ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen.

Adrie Vermeulen

Adrie Vermeulen

Swifterbant
06 2042 4777
a.vermeulen@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Agrariërs
Ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen.

Riet Rijs

Riet Rijs

Almere
06 1191 5506
r.rijs@zuiderzeeland.nl

Geborgde zetel Natuurterreinen

Fractieondersteuners

Paul Stortelder

Paul Stortelder

Fractieondersteuner
Water, Wonen en Natuur

p.stortelder@zuiderzeeland.nl

Marjan van der Wijngaard

Marjan van der Wijngaard

Fractieondersteuner
Werk aan Water

m.vanderwijngaard@zuiderzeeland.nl

Frederike Snel-Van Daalen

Frederike Snel

Fractieondersteuner
VVD

f.snel@zuiderzeeland.nl

Jiry de Waal

Jerrie de Waal

Fractieondersteuner
Algemene Waterschapspartij

j.dewaal@zuiderzeeland.nl

Johan Bertelkamp

Fractieondersteuner
Algemene Waterschapspartij

j.bertelkamp@zuiderzeeland.nl

René van de Geijn

Geijnvan der

Fractieondersteuner
Natuurterreinen

r.vandegeijn@zuiderzeeland.nl