Bestuursprogramma

In het Bestuursprogramma 2019-2023 is de koers van Waterschap Zuiderzeeland voor deze bestuursperiode vastgelegd.

Het programma is tot stand gekomen met medewerking van alle fracties en bouwt voort op de ingezette weg van het vorige bestuur. Klimaat is een belangrijk thema. Dit geldt ook voor het versterken van de dijken, de kwaliteit van het oppervlaktewater, duurzaam waterbeheer en digitalisering. Het bestuur wil graag samen met inwoners, ondernemers, agrariërs, mede-overheden en andere gebiedspartners de wateruitdagingen oppakken.

De hoofdlijn van het Bestuursprogramma 'Water beweegt ons' is weergegeven in een filmpje.