Bestuursprogramma

Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft een bestuursprogramma voor zijn bestuursperiode: 2015-2019.

Dit programma kwam tot stand na overleg met de gekozen en geborgde fracties. Het bevat de grondhouding van waaruit het nieuwe bestuur zijn waterschapstaken wil uitvoeren en de hoofdlijnen van beleid, dat het college van Dijkgraaf en Heemraden, daartoe gesteund door de Algemene Vergadering, wil voeren.

Voortgang

Op 3 oktober 2017 zijn de leden van de Algemene Vergadering met elkaar in gesprek gegaan over de aanpak en uitvoering van het bestuursprogramma. De AV staat onverkort achter de ambities die hierin zijn uitgesproken. Inmiddels komt er ook zicht op een aantal kostenstijgingen (vanuit ambities en autonome ontwikkelingen). Verbinding met de samenleving en versterken van waterbewustzijn bij onze inwoners blijft nodig om hier uitleg aan te geven. Ons bestuur laat zich niet uit het veld slaan door de kostenstijgingen, maar kiest voor realisme als uitgangspunt bij de verdere uitvoering van het bestuursprogramma.

In het animatiefilmpje geeft ons bestuur haar kijk op hoe de uitvoering van het bestuursprogramma loopt en of er aanpassingen nodig zijn.