Dijkgraaf en Heemraden

Het college van Dijkgraaf en Heemraden (DenH) bestaat uit een dijkgraaf en vier heemraden, aangevuld met de secretaris-directeur. Zij vormen het dagelijks bestuur van het waterschap. De leden hebben onderling de portefeuilles en projecten verdeeld. De belangrijkste zaken uit hun portefeuille vindt u hieronder.

DenH vergadert eens per twee weken. Deze vergaderingen zijn besloten. De besluiten die tijdens deze vergaderingen genomen worden, worden vast gelegd in Besluitenlijsten, die u kunt inzien.

Uitgelicht

Dijkgraaf

Hetty Klavers

H.C. (Hetty) Klavers
(0320) 274 911
h.klavers@zuiderzeeland.nl

Portefeuille:

 • Waterschap vertegenwoordigen in en buiten rechte
 • Calamiteiten
 • Waterschap & Samenleving
 • Communicatie & Educatie
 • Bovenregionale projecten

Heemraad

Jan Nieuwenhuis

J. (Jan) Nieuwenhuis
06 150 371 46 
j.nieuwenhuis@zuiderzeeland.nl
Fractie Water, Wonen en Natuur (mede gesteund door de fractie Natuurterreinen)

Portefeuille:

 • Waterveiligheid
 • Stedelijk waterbeheer en Klimaatadaptieve stad
 • Natuur
 • Medegebruik - cultuurhistorie
 • WBP coördinatie
 • 1e loco dijkgraaf

Heemraad

Lida Schelwald-van der Kley

A.J.M. (Lida) Schelwald-van der Kley
06 150 371 45
l.schelwald@zuiderzeeland.nl
Namens de samenwerkende fracties CDA, ChristenUnie en SGP

Portefeuille:

 • Waterkwaliteit
 • Afvalwaterketen
 • Buitenlandbeleid
 • STOWA, Aqualysis, NWB-fonds
 • 2e loco dijkgraaf

Blog

Heemraad

Ton Leijten

A.H.R. (Ton) Leijten
06 150 371 75
t.leijten@zuiderzeeland.nl

Namens combinatie fractie Werk aan Water en Ongebouwd

Portefeuille:

 • Watersysteem landelijk gebied
 • Bodemdaling
 • KRW ecologie
 • Agenda Vitaal platteland
 • Schaliegas
 • Siteholdergroep Schokland
 • 3e loco dijkgraaf

Heemraad

Camiel Maenhout

C.A.A.A. (Camiel) Maenhout
06 150 371 47
c.maenhout@zuiderzeeland.nl
Fractie Bedrijven
Geborgde zetels

Portefeuille:

 • Bedrijfsvoering – doelmatigheid, lange termijn
 • Samen Beter Werken
 • Vergunningverlening, handhaving, watertoezicht
 • HWH, GBLT, NLE
 • 4e loco dijkgraaf

Secretaris-directeur

Wouter Slob

W. (Wouter) Slob
(0320) 274911

w.slob@zuiderzeeland.nl

 • Secretaris-directeur van het bestuur 
  secretaris-directeur van de werkorganisatie