Dijkgraaf en Heemraden

Het college van Dijkgraaf en Heemraden (DenH) bestaat uit een dijkgraaf en vier heemraden, aangevuld met de secretaris-directeur. Zij vormen het dagelijks bestuur van het waterschap. De leden hebben onderling de portefeuilles en projecten verdeeld. De belangrijkste zaken uit hun portefeuille vindt u hieronder.

DenH vergadert eens per twee weken. Deze vergaderingen zijn besloten. De besluiten die tijdens deze vergaderingen genomen worden, worden vast gelegd in Besluitenlijsten, die u kunt inzien.

Uitgelicht

Dijkgraaf

Hetty Klavers

Hetty Klavers

0320 274 911
h.klavers@zuiderzeeland.nl

Portefeuille:

Algemene zaken, communicatie, calamiteiten

Heemraad

Jo Caris

Jo Caris

0320 274 911
j.caris@zuiderzeeland.nl
Water, Wonen en Natuur

Gezuiverd water, buitenlandbeleid, informatie en organisatie

GR Aqualysis
GR Het Waterschapshuis
1e loco-dijkgraaf

Heemraad

Tom Vereijken

Tom Vereijken

0320 274 911
t.vereijken@zuiderzeeland.nl
Namens VVD, 50PLUS
en AWP

Waterveiligheid, financiën

GR GBLT
Nederlandse Waterschapsbank
2e loco-dijkgraaf

Heemraad

Andries Poppe

Andries Poppe

0320 274 911
a.poppe@zuiderzeeland.nl
Namens ChristenUnie/SGP
en CDA

Klimaat, duurzaamheid, juridische zaken

Deelneming Windpark Hanze
GR Flevolands Archief
3e loco-dijkgraaf

Heemraad

Piet Boer

Piet Boer

0320 274 911
p.boer@zuiderzeeland.nl
Namens Ongebouwd en Werk aan Water

Voldoende en gezond water


4e loco-dijkgraaf

Secretaris-directeur

Wouter Slob

Wouter Slob

0320 274911
w.slob@zuiderzeeland.nl

Secretaris-directeur van het bestuur en de organisatie